“15 ve 16. Yüzyılları Boyunca Dimetoka’daki Kentsel Nüfusun Demografik Özellikleri" (Yazan: Stefan Dimitrov) (Çeviren: Önder Kocatürk), Dünden Bugüne Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yayını, Yayın No: 9, İstanbul, 2016, ss.34-41.


Creative Commons License

Dimitrov S., Kocatürk Ö.

Other, pp.34-41, 2016

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2016
  • Page Numbers: pp.34-41
  • Istanbul University Affiliated: Yes