Basınçlı Direnç Alın Kaynağında Temas Açısının Metalografik ve Mekanik Özelliklere Etkisi


YILDIRIM S., BEKÖZ N.

14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, Turkey, 1 - 04 December 2008, pp.80-86

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.80-86
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

Resistance welding method that has increasing usage in many industries, is generally used welding of pipes, round or square sectioned rods and plates. One of the most important parameter that affects the properties of electric resistance welded parts is surface conditions on the contact region.

 

In this study, the effect of contact angle of pressure resistance butt welding production step on the properties of bend rod coupling, used all types of vehicle in automotive sector, has been investigated. For this purpose, samples welded with different contact angles (10°, 12°, 14°, 16° and 18°) were investigated metallographically (macro and micro), hardness profile tests were done, tensile and bending tests were also carried out. After comparison of all the tests, an optimum welding contact angle was determined.

 

Keywords: Resistance welding, contact angle, metallographic and mechanical properties.

ÖZET

Çeşitli endüstri kollarında kullanımı hızla artan direnç kaynağı yöntemi; genellikle boruların, yuvarlak ve kare kesitli çubukların ve düz sacların birleştirilmesinde kullanılır. Elektrik direnç kaynağıyla kaynak edilen parçanın özelliklerine etki eden önemli faktörlerden biri de kaynak temas yüzeylerinin durumudur.

 

Bu çalışmada; otomotiv sektöründe her tip araç için kullanılan viraj askı rotunun, üretim aşamalarından biri olan basınçlı direnç alın kaynağı ile birleştirme işleminde kaynak temas açısının parça özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, farklı temas açılarında (10°, 12°, 14°, 16° ve 18°) hazırlanarak kaynak edilmiş parçalar; metalografik (makro ve mikro) olarak incelenmiş, kaynak bölgelerinde sertlik taramaları yapılmış, çekme ve eğme testleri uygulanmıştır. İncelemeler sonucunda en uygun kaynak temas açısı tespit edilmiştir.

 

Anahtar kelimeler: Direnç kaynağı, temas açısı, metalografik ve mekanik özellikler.