Kuzey Anadolu fayının İzmit Körfezi içindeki özellikleri ve 17 Ağustos 1999 depreminin etkileri, Anatomy of the North Anatolian Fault in the İzmit Bay and related effects of 17 August 1999 Earthquake


ALPAR Ş. B. , Yaltırak C.

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 3. Toplantısı, Sivas, Turkey, 1 - 04 November 1999, pp.51-58

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.51-58

Abstract

On 17 August 1999, the northern branch of the North Anatolian fault entered into the Izmit Bay at the locality of Başiskele as an extension of the E-W trending Sapanca-Gölcük segment. The major fault then crossed Seymen, Kavaklı, Gölcük and Değirmendere shores, causing coastal landslides. This fault seems to be responsible for the opening (releasing bend) of the basin placed to the east of the Hersek delta where it changed its shape into an elongate negative flower structure. The faults which are lying along the northern and southern margins of this dextral basin, they are dipping towards the buried master fault, are responsible for the formation of this basin. Then the fault passed under the Hersek delta down to somewhere around offshore the Tuzla peninsula. It did not give any surface rupture on the delta, highly possibly due to its plasticity. All these findings imply that the North Anatolian fault in the Izmit Bay is a single fault constructed by some releasing bends.

17 Ağustos Depremi sonucunda, Sapanca–Gölcük segmanının uzantısı olarak İzmit Körfezine Baş İskele mevkiinde giren Kuzey Anadolu Fayı, Seymen, Kavaklı, Gölcük ve Değirmendere bölgelerinde kıyısal çökmelere neden olmuştur. Doğu ve orta basenleri gevşeyen büklümlerle aşan fay, Hersek deltası doğusundaki çukurun ortasından geçerken tipik bir negatif çiçek yapısına dönüşmüştür. Bu çukurluğun kuzey ve güneyinde bulunan ve derinde gömülü ana faya açılı normal faylar, gevşeyen büklüm karakterini sürdürerek bu havzayı şekillendirmiştir. Fay bu lokaliteden sonra Hersek deltasının az dayanımlı yüzey örtüsünü parçalamadan, altındaki suya doygun çamurları geçerek, Tuzla Burnu önlerine kadar uzanmıştır. Sonuçta, Kuzey Anadolu Fayı’nın İzmit Körfezi içinde gevşeyen büklümlerden oluşan tek bir fay olduğu söylenebilir.