DİŞ ETİ BÜYÜMESİ MEYDANA GETİREN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ


AK G., KAZANCIOĞLU H. O., ERİŞEN M., DEMİRTAŞ N., TÜRKMEN A.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.47, no.1, pp.66-72, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Gingival overgrowth (GO) that associated with phenytoin tharapy was first reported in the dental
literature in 1939 by Kimball. Recently, cyclosporine and numerous calcium channel blocker agents
have been associated with GO.
The etiology of drug-induced GO is not entirely understood but is clearly multifactorial. Some of the
risk factors known to contribute to GO include the presence of gingival inflammation, presence of dental
plaque, the depth of the periodontal pocket on probing, and the dose and duration of cyclosporine therapy.
An oral medicine specialist and a periodontist should monitor patients with GO for as long as they
receive therapy with cyclosporine, phenytoin, or calcium channel blockers to evaluate and treat oral
complications from medical therapy.
Fenitoin tedavisine bağlı olarak oluşan diş eti büyümesi ilk olarak 1939 yılında Kimball tarafından
rapor edilmiştir. Günümüzde, siklosporin ve kalsiyum kanal blokerlerinin diş eti büyümesi ile ilişkili
olduğu bilinmektedir.
İlaca bağlı diş eti büyümelerinin nedeni tam olarak açığa kavuşturulamasa da, multi-faktöriyel olduğu
açıktır. Diş eti enflamasyonu, dental plak varlığı, periodontal cep derinliği, siklosporin tedavisinin dozu
ve süresi gibi bazı etkenlerin risk faktörü olduğu ve diş eti büyümesini tetiklediği düşünülmektedir.
Diş eti büyümesi olan hastalar, siklosporin, fenitoin veya kalsiyum kanal blokeri tedavisi aldığı
sürece, medikal tedaviye bağlı gelişen komplikasyonların değerlendirilmesi ve tedavisi için bir ağız
hastalıkları ve periodontoloji uzmanı tarafından izlenmelidirler.