TRANSPLANTE BÖBREKTE VEZİKOÜRETERAL REFLÜDE ENDOSKOPİK SUBÜRETERİK ENJEKSİYON TEDAVİSİ


Dönmez M. İ., Özervarlı M. F., Özatman E., Oktar T. M., Ziylan H. O., Tefık T., ...More

TRANSPLANTASYON 2022 TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XIV. KONGRESİ , Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 15 October 2022, pp.51

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.51
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

RANSPLANTE BÖBREKTE VEZİKOÜRETERAL REFLÜDE ENDOSKOPİK SUBÜRETERİK ENJEKSİYON TEDAVİSİ

Giriş: Renal transplantasyon esnasında yapılan damar anastomozu yanında üreteroneosistostomi de post
operatif komplikasyonlar ile seyredebilmektedir. Ekstravezikal teknikle yapılan üreteroneosistostominin en
sık gözlenen komplikasyonları ise anastomoz darlığı veya vezikoüreteral reflüdür.
Amaç: Bu çalışmanın amacı renal transplantasyon sonrası takiplerinde vezikoüreteral reflü sebebiyle
hastanemizde endoskopik subüreterik enjeksiyon uygulanmış hastaların bilgilerini sunmaktır.
Materyal - Metod: İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji AD’nca 2008-2021 yılları arasında renal transplantasyon
sonrası endoskopik subüreterik enjeksiyon yapılmış olan hastaların dosyaları geriye dönük olarak
taranmıştır. Subüreterik enjeksiyon endikasyonu, yaş, cinsiyet, taraf, enjeksiyon sayısı, kullanılan materyal
miktarı, KBY etyolojisi ve tedavi başarısı not edilmiştir.
Bulgular: Bu dönemde toplamda 20 hastada (15 kadın) 21 transplante üretere (11 sağ, 8 sol, 1 bilateral)
ortalama 1.15 kez subüreterik enjeksiyon yapılmıştır. Hastaların tamamında subüreterik enjeksiyon
endikasyonu sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olup saptanan VUR derecesi 1 α 4 arasında
değişmektedir. Hastalarda medyan 1.55 cc (0.7-2.7) dekstranomer-hyaluronik asit kopolimeri ile subüreterik
enjeksiyon yapılmıştır. Hastaların 11’inde renal transplantasyon dış merkezde yapılmışken, hastanemizde
yapılan nakillerin 5 tanesi kadavradan, 5 tanesi de canlı vericiden yapılmıştır. Tüm hastalar klinik olarak
tedaviden fayda görmüştür ve re-do üreteroneosistostomi gereksinimi hiçbir hastada olmamıştır. Hastaların
7’sinde KBY etiyolojisinin VUR nefropatisi olduğu dikkat çekmektedir.
Sonuç: Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan hastalarda saptanan VUR minimal invaziv bir yöntem olan
subüreterik enjeksiyon ile oldukça yüksek oranlarda tedavi edilebilmektedir