DİJİTAL ANLATILARIN TURİSTİK İMAJ OLUŞTURMADA GENÇLERİN ROLÜ: NAHCİVAN ÖZERK CUMHURİYETİ TURİSTİK ANLATILAR AÇISINDAN ANALİZ


Creative Commons License

TANRIVERDİ H. , Guliyev Z., Guliyeva D.

3. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Nahçıvan, Azerbaijan, 27 June - 01 July 2018, vol.1, pp.89-96

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Nahçıvan
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.89-96

Abstract

The development of technology and the widespread use of new media tools have also had a profound impact on the tourism industry. In particular, tourist visions of different cultural traditions, architectural constructions and places are important. In this context, the ways in which tourists place their identities in the places they visit and the subjects they touch when building their stories are important. In the study, the language used by tourists in constructing their own stories using new media circles, the way they position themselves in narrative process, and the cultural structures they are exposed to in their stories are examined. While tourists are informed about this cultural structure during their trip, it also serves as an incentive for those who want to experience as a tourist in the future. The Nakhchivan Autonomous Republic allows for the construction of this kind of image, which is the first stage of the development of the tourism industry. In this context, especially the way of presentation of places in Turkish blog writers' tours to Nakhchivan is mentioned

Teknolojinin gelişimi ve yeni medya araçlarının yaygın kullanımı turizm sanayisine de ciddi anlamda etki göstermiştir. Özellikle de farklı kültürel geleneklere, mimari yapılara ve mekânlara ilişkin turist görüşleri önem arz etmektedir. Bu bağlamda turistlerin gezdikleri mekânlarda kendi kimliklerini konumlandırma biçimleri, anlatılarını inşa ederken değindikleri konular önemlidir. Araştırmada turistlerin yeni medya mecralarını kullanarak kendi hikâyelerini inşa etme sürecinde kullandıkları dil, kendilerini anlatı sürecinde konumlandırma biçimleri ve hikâyelerinde değindikleri kültürel yapıları incelenmektedir. Turist kendi gezisi sırasında bu kültürel yapılara ilişkin bilgi verirken onun gelecekte turist olarak deneyimlenmek isteyenler için teşvik edici bir işlev de üstlenmektedir. Nahcivan Özerk Cumhuriyetinin Turizm sanayisinin gelişiminin daha ilk aşamalarında olması bu tür imaj inşası için olanak tanımaktadır. Bu bağlamda özellikle Türk blog yazarlarının Nahcivan’a gezilerinde mekânları sunum biçimine değinilmektedir.