Mühr - i İstanbul [Kanunî, Sinan, Süleymaniye Camii]


TANDOĞAN M.

Mimar-ı Cihan Koca Sinan, Prof. Dr., Kurşun, Zekeriya, Editör, Mega Basım Yayıncılık, İstanbul, ss.87-126, 2013

  • Basım Tarihi: 2013
  • Yayınevi: Mega Basım Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.87-126
  • Editörler: Prof. Dr., Kurşun, Zekeriya, Editör