Türkiye’de İslamcı Siyasetin ‘Uyanış’ Döneminde ‘Mümin Çocuğun’ İnşası


Öztan G. G.

Mülkiye Dergisi, no.44, pp.643-678, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Mülkiye Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.643-678
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Türkiye’de İslamcı grupların yayın faaliyetleri özellikle 1980’lerin ikinci yarısında iç sosyopolitik

dinamiklere ve İslam ülkelerinde gözlenen politik tartışma ve canlanmaya paralel

olarak artış göstermiştir. Bu yayınlar hem endoktrinasyon çabasının yazılı kaynaklarını

oluşturmuş hem de İslami motifler içeren metinlerin popülerlik kazanmasını sağlamıştır.

Sözü edilen dönemin ilgi çeken özelliği, İslamcı yayınların hedef okur kitlesini ve buna

uygun biçimde yayın yelpazesini genişletme çabasıdır. İslami metinlerin konuları

çeşitlenmiş ve yeni yayınlar okuyucuyla buluşmuştur. Yetişkin erkeklere seslenmenin

yanı sıra kadınlara ve çocuklara hitap etmenin gerekli ve önemli olduğunu keşfeden

İslamcı gruplar peşi sıra çocuk, aile ve kadın dergileri yayınlamıştır. Sözü edilen yayınlar

hem tematik olarak hem de üslup açısından yetişkin erkeklere hitap edenlerden görece

farklıdır. Yazar kadrolarındaki isimlerin birçoğu politik dergilerde de yazmakla beraber

çocuk ve kadın yayınlarında daha yalın ve yumuşak bir üslubu takip etmişlerdir. İslamcı

kadın ve çocuk dergilerinin bir yandan ağırlıklı olarak politika dışındaki konulara yer

vererek hitap ettiği kitleye hoş vakit geçirme olanağı sunduğu bir diğer yandan da onları

dolaylı biçimde İslamcı siyasetin sembolleri ve gündemiyle tanıştırdığı söylenebilir.

1980’lerin sağ yayın faaliyetleri içinde yer alan Türk-İslam sentezci ve İslamcı çocuk

dergileri, aralarındaki kimi farklılıklara rağmen dindar nesil yetiştirilmesi hedefi

açısından ortaktır. Bu dergiler ebeveynlere, çocuklara “yerli” ve “edepli” bir yayın vaat

etmiş, kendilerini genel çocuk dergiciliğinden ayırt etmeye özen göstermiştir

Bu çalışma, 1980’lerin ilk günlerinden İslamcı siyasetin gözle görülebilir biçimde

yükselişe geçtiği 1990’ların başına uzanan “uyanış” döneminde “mümin çocuğu”

inşa etme çabalarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın merkezinde, sosyokültürel

alanda İslam referansıyla hegemonya tesis etmeye çalışan, bir başka ifadeyle

tebliğ ve irşat odaklı faaliyetlerle toplumu aşağıdan yukarıya doğru İslamlaştırma

yöntemini seçen dini grupların yayınları yer almaktadır. Bu çerçevede çocukluğun

nasıl tahayyül edildiği, çocuklara yönelik İslamcı süreli yayınlarda hangi temaların öne

çıkarıldığı, Türkiye Çocuk, Can Kardeş, Gül Çocuk gibi dergilere odaklanmak suretiyle,

erken cumhuriyet döneminin seküler örnekleriyle kıyaslanarak incelenmektedir. Amaç,

hegemonya kurma çabasındaki İslami grupların erken cumhuriyet döneminde olduğu

gibi nesil inşasına politik bir misyon yüklediğini, İslamcılığın “uyanış” döneminde liberalçoğulcu

bir çizginin değil militan bir mücadele hattının belirgin olduğunu ve sözü edilen

mücadelenin ulusal kimliğin revizyonu ve medeniyet algısındaki değişimi kapsadığını

çocukluk teması üzerinden gösterebilmektir.