Uluslararası Hukukta Bir Hak Olarak Anayasaların ve Yasaların Hazırlanması Sürecine Halkın Katılımı


ÖZTÜRK F.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Adalet Akademisi, Bakü Devlet Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Üçüncü Hukuk Biliminin Güncel Sorunları, Samsun, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2012, ss.44-45

  • Basıldığı Şehir: Samsun
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.44-45