α-Lipoik asit ve N-asetilsisteinin sıçanlarda dietilnitrozamin ve yüksek yağlı diyetin neden olduğu hepatik oksidatif stres ve preneoplastik lezyonlar üzerine etkisi


Creative Commons License

Baki A. M. , Vural P. , Aydın A. F. , Soluk Tekkeşin M., Olgaç N. V. , Abbasoğlu S. , ...Daha Fazla

4th International Congress on Medical and Health Sciences, Antalya, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2020, ss.93-95

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.93-95