Suriyeli üniversite öğrencilerinin eğitim ve uyum sorunlarına ilişkin genel yaklaşımları(Kilis 7 aralık üniversitesi örneği).


Creative Commons License

İLGAR Ş. , Doğan H., Yıldırım E.

Researcher :Social Science Studies, cilt.5, ss.378-394, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Researcher :Social Science Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.378-394

Özet

Bu çalışmada Suriye’de yaşanan kriz nedeniyle Türkiye’de yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin eğitim ve uyum sorunlarına ilişkin genel yaklaşımları ele alınmıştır. Araştırmada Suriyeli üniversite öğrencilerinin eğitim ve uyum sorunlarına ilişkin genel yaklaşımlarını tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin üniversitede eğitim görme ile ilgili tanınan haklara ilişkin bilgisi, üniversitede yaşadıkları eğitimsel sorunlara ilişkin görüşleri, üniversitedeki hocalarının olumlu olumsuz tutumlarına ilişkin görüşleri, üniversitedeki arkadaşlarının olumlu olumsuz tutumlarına ilişkin görüşleri, mezuniyet sonrasına ilişkin görüşleri ile ilgili sorulara verdikleri yanıtlara göre sırasıyla incelenmiştir Bu çalışma nitel bir durum çalışmasıdır. Çalışma, amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olan Gaziantep ilinde yaşayan ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 23 Suriyeli öğrenciden elde edilen veriler ile yürütülmüştür Araştırmaya sonuçlarına bakıldığında; araştırmaya katılan Suriyeli öğrencilerin üniversitede yaşanan eğitimsel sorunlarla ilgili olarak görüşleri incelendiğinde en çok dile getirilen sorunun dil sorunu olduğu görülmektedir. Suriyeli öğrencilerin üniversitede aldıkları eğitim için tanınan olanaklardan haberdar olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin birçoğu eğitim aldıkları üniversitede hocalarının onlara karşı olumlu tutumları olduğunu ve hocalarının yardımcı olduklarını dile getirirken öğrencilerin bazıları da hocalarının kendilerine yardımcı olmadığını söylemişlerdir. Suriyeli öğrencilerin üniversitedeki arkadaşların olumlu veya olumsuz tutumları ile ilgili sorulan soruya çoğu Türkiyeli arkadaşlarının çok iyi ve yardımsever olduğunu belirterek cevap vermişlerdir. 

Anahtar Kelimeler
Suriyeli, üniversite öğrencisi, uluslararası öğrenci