COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE YÖNETİM FONKSİYONLARININ VE ÖRGÜT YAPILARININ DEĞİŞİMİ


Köroğlu D., Semerciöz F.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.52, pp.129-146, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tüm insanların sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını (COVID -19) nedeniyle, tüm dünyada ve ülkemizde örgütlerin iş yapış şekilleri zorunlu olarak değişmeye başlamıştır. Bu dönemde çalışanların nasıl yönetileceğine dair yol haritasının hazırlanması, motivasyon ve iş devamlılıklarının sağlanması, çıktıların kontrol edilmesi gibi süreçler yöneticilerin sorumluluğu altındadır. Bu bağlamda, bu çalışmada COVID-19 pandemisi ile başlayan süreçte yöneticilerin sorumluluklarının nasıl değiştiği, yönetim ve organizasyon uygulamalarına nasıl devam ettikleri ve değişen çalışma koşullarıyla yönetim ve örgütlerin nasıl farklılaşacağına dair bulgulara yer verilmektedir. Araştırmanın amacı kapsamında katılımcılarını Türkiye’de farklı sektörlerde çalışan ve pandemi sürecinde uzaktan çalışma biçimini deneyimlemiş işletmelerin yöneticileri oluşturmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı ile yürütülen çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilerin analizi sonucunda “Dijitalleşmenin hızlanması”, “Operasyonel maliyetlerin ve operasyonlarının değişimi”, “Değişen sosyolojik ve psikolojik faktörler” ve “Örgütlerde yeni normal” temaları ortaya çıkmıştır. Bu temalar ışığında uzaktan çalışma döneminde yönetim faaliyetlerinin nasıl değiştiğine ve yeni çalışma normalinin nasıl olacağına dair bulgular elde edilmiştir.