MUHAMMED EMİN ER'İN AKAİD KONULARINA YAKLAŞIMI


Soyal F.

in: MUHAMMED EMİN ER'İN AKAİD KONULARINA YAKLAŞIMI, Adnan AKALIN,Eyyüp TUNCER, Editor, Fecr Yayınevi, Ankara, pp.11-31, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Fecr Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.11-31
  • Editors: Adnan AKALIN,Eyyüp TUNCER, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Muhammed Emin Er’in hayatı bağlamında çeşitli nedenlerle daha sıkıntılı ve zor

olduğunu görmek mümkündür. Emin Er’in ilme merak saldığı günlerde

ülkemizde din eğitiminin yasaklandığını ve her türlü baskının olduğunu

unutmamak gerekir. İki türlü zorluk ve meşakkatin yer aldığı bir ortamda

ilim tahsil etmek üzere yoğun bir gayret ve fedakarlık sergilemesi ve bu

yoldan asla dönmemesi, onun ilme olan aşkını ve arzusunu göstermesi

bakımından önemlidir.

Akaid konularını selef mantığıyla ele alan Er’in, halef yöntemini

önemsediğini ortaya koymak gayretini kaydetmek gerekir. Bu yaklaşımıyla

o, Selef’in Eş’arî ve Mâtürîdî çizgide olduğunu ve arada ciddi bir ilişkinin

varlığını ispatlamak istemiştir.

Akaid ile alakalı hususları incelemesini ve bu doğrultuda birkaç eser

kaleme almasını, ancak Er Hocanın sahih İslâm itikadını insanlara kazandırmaya

verdiği önemle açıklayabiliriz. Zira o, ağacın kökü mesabesinde

olan sahih akide olmadan amellerin bir faydasının olmayacağına

inanarak bu hususu eserlerinde sık.a dile getirmektedir.

Eserlerinden elimizde olanlar, müellifin sanki daha sonra geliştirmek

üzere kaleme aldığı notlar niteliğinde olduğu hissini uyandırsa da incelediği

konular ve bunlara dair yorumlar Kelâm, Fıkıh ve Tasavvuf ilminin

meselelerine tam anlamıyla vâıf olduğunu göstermektedir. Dahası zaman

zaman bazı eserlerinde bu ilimlere ait meseleleri bir arada vermesi

onun için ayrı bir hususiyet olarak zikredilmelidir.