Mimarlıkta Dijital Piyasa: Mimari Tasarım Süreçlerinde Yazılım Teknolojisi Politikaları


Taşdelen H. S., Gül L. F.

İmkansız Mekanlar, Olanaksızın Olanağı: MSTAS 2017 XI.Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu , Ankara, Turkey, 14 - 15 June 2017, pp.114-123

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.114-123
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Son yıllarda karşı karşıya olduğumuz yazılım, veri ve dijital teknolojiler ağının kendi kendini besleyen ve dönüştüren bir sahada özgün epistemolojisini oluşturduğuna dair akademik değerlendirmeler yapılmaktadır. Mimari disiplin açısından bakarsak, dijital tasarım teknolojilerinin çeşitliliğinin ve kullanımdaki yaygınlığının, yeni tasarım teorilerini ve farklı piyasa politikalarını da üretmiş olduğu görülmektedir. Yazılım teknolojileri; dijital fabrikasyonu, mimari simülasyonları, deneysel form çalışmalarını ve yeni malzeme arayışlarını mimari tasarım ve araştırma süreçlerinin bir parçası haline getirmiş, bununla birlikte yeni yapısalcı teoriler tartışılmaya başlanmıştır. Ayrıca yazılım araçlarının yeni bir düşünme biçimini ifade ettiğine yönelik kavramlaştırmalar yapılmaktadır. Bu düşünme biçiminin ve yazılım dilinin değişen ifade biçimleriyle oluşturduğu programlama kültürü, yazılım teknolojilerinin ontolojik zeminini anlamak açısından önemlidir. Bu bildiride öncelikle tasarım alanında gelişen yazılım teknolojilerinin kavramsal boyutları ve sebep olduğu teorik tartışmalar konu edilmekte, öne çıkan yazılım ve bilgi teknolojilerinin mimari tasarım süreçleriyle nasıl bir ilişki ağı içinde olduğunun ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu tartışma değişen teknoloji politikaları doğrultusunda mimarlık ürünlerinin biçim ve bağlam açısından nasıl ve neden bir dönüşüm geçirdiğini bulgularıyla ortaya koymayı hedefleyen daha geniş kapsamlı bir araştırmanın bir ön çalışması olacaktır.