Web Destekli Öğretimin Kaynaştırma Eğitimindeki İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Performans ve Memnuniyet Düzeyleri Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

KÖSE BİBER S. , Altun E.

10th International Educational Technology Conference - IETC 2010, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, vol.3, pp.1764-1768

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1764-1768

Abstract

 This research aimed at determining the effects of web-assisted instruction on the performance and satisfaction levels of the mainstreaming students in the natural sciences course and to obtain significant outcomes concerning the feasibility of web-assisted instruction as an aid of instruction for the mainstreaming students.

The participants of the research consisted of 22 mainstreaming students in the 7th grade in a primary school in Konak, a town in the metropolitan province of İzmir. For this research, the pre- and post-test quasi-experimental research design with a control group was used. The experimental group was given web-assisted instruction as an aid for 10 weeks while the control group was treated with traditional methods through question-and-answer and lecturing techniques.

The research has discerned that the instructional aid provided for the students with special needs through web-assisted instruction significantly increased their performance levels in comparison with traditional methods. In addition, it has been observed that the students were pleased with studying with computers in the natural sciences course, that they tried to attend the practices regularly, that they were eager to participate in such activities again, and that their satisfaction levels were high.

Key words: Special education, mainstreaming education, web-assisted instruction, performance level, satisfaction level, natural sciences.

Bu çalışmada, web destekli öğretimin, kaynaştırma eğitimi kapsamındaki öğrencilerin fen bilgisi dersindeki performans ve memnuniyet düzeyleri üzerindeki etkisini ortaya koymak ve web destekli öğretimin kaynaştırma eğitiminde özel eğitim desteği olarak uygulanabilirliğine dair anlamlı sonuçlara ulaşmak amaçlanmıştır.

Araştırmanın çalışma grubunu, İzmir’in Konak İlçesi’ne bağlı bir ilköğretim okulunda kaynaştırma eğitimi alan 22 tane 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada yarı deneysel öntest-sontest kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır. Deney grubunda bulunan öğrencilere 10 haftalık uygulama süresince özel eğitim desteği olarak web destekli öğretim etkinlikleri uygulanmış, kontrol grubu öğrencilerine ise bu sürede geleneksel öğretim yöntemlerinden soru-cevap ve düz anlatım yöntemleri uygulanarak öğretim gerçekleştirilmiştir.

Araştırma sonucunda, özel gereksinimli öğrencilere web destekli öğretim ortamları ile sağlanan özel eğitim desteğinin, öğrencilerin performans düzeylerini geleneksel öğretim yöntemlerine göre anlamlı düzeyde arttırdığı görülmektedir. Ayrıca uygulama süresince öğrencilerin fen bilgisi dersini bilgisayarla çalışmaktan zevk aldıkları, uygulama çalışmalarına sürekli katılmaya özen gösterdikleri, böyle bir çalışmaya tekrar katılmaya istekli davrandıkları ve memnuniyetlerinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Özel eğitim, kaynaştırma eğitimi, web destekli öğretim, performans düzeyi, Memnuniyet düzeyi, Fen bilgisi.