Deneysel Diyabet Modelinde Anjiyotensin Tip-I Reseptör Blokerinin Böbrek Dokusu Oksidatif Stress ve Element Düzeyine Etkisi


ÖZÇELİK D. , TUNÇDEMİR M. , ÖZTÜRK SEZGİN M.

25. Ulusal Biyofizik Kongresi, Trabzon, Turkey, 24 - 27 September 2013, pp.66

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66