Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Analysis Of The Relationship Between Self-esteem And Levels Of Narcissism Through Selfies Of Instagram Users

Online Academic Journal of Information Technology, vol.7, no.24, pp.29-50, 2016 (Other Refereed National Journals)

3-6 Years Old Childeren's Media Se According To Social Learning Theory:a Focus Group Research On Turkey Sample

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, no.9, pp.129-144, 2007 (National Refreed University Journal)

Bedenin Iki Yansıması: Bedenle Iletişim, Iletişimde Beden

Connectist: İstanbul University Journal of Communication Sciences (Online), vol.1, no.24, pp.103-117, 2006 (National Refreed University Journal)

Iletişim Teknolojilerinin Çocuk Gelişimine Etkileri

ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ, vol.26, no.279, pp.17-23, 2001 (Other Refereed National Journals)

Pediatrik Liazon Psikiyatri Alan Saptamasına Yönelik Bir Ön Çalışma

KLİNİK PSİKİYATRİ DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.111-117, 2000 (Other Refereed National Journals)

6-12 Aylık Bebeklerde Bağlanma

Türk Psikiyatri Dergisi (ISI), vol.8, pp.226-279, 1997 (Other Refereed National Journals)

Dinar Depreminden Sonra Ankara'da Yatılı Okula Yerleştirilen Ergenlerde Travmanın Psikolojik Etkileri : Bir Ön Çalışma

ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ, vol.4, no.3, pp.137-144, 1997 (Other Refereed National Journals)

Yükleme Kuramına Göre Alkol Bağımlılığı

3P (Psikiyatri, Psikoloji, Psikojarmakoloji), vol.4, no.2, pp.27-31, 1996 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Çocuk Psikiyatrisinde Konsültasyon: Kız Mı Olsun? Erkek Mi?

Psycho Med, vol.1, no.1, pp.34-37, 1995 (Other Refereed National Journals)

Tepkisel Bağlanma Bozukluğu Bir Olgu Sunumu

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (ISI), vol.2, pp.28-34, 1995 (Other Refereed National Journals)

The Effect Of Encounter Group On Self Esteem Of Alcoholics

GAZI MEDICAL JOURNAL, vol.1, pp.23-26, 1994 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Iletişim Tarzı Ve Benlik Oluşumunda, Duygusal Zeka Etkeni: Iletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Inceleme

International Symposium, Emotional Intelligence And Communication, On The Vision Of Perfection In Professional Life, İzmir, Turkey, 7 - 09 May 2007

Gençler Ve Iletişim

Gençlik Paneli, İstanbul, Turkey, 22 January 2006

Psikososyal Ve Çevresel Felaketlerin Aktarıldığı Televizyon Haberlerinin 7-12 Yaş Çocuklar Üzerindeki Stres Etkileri

2. Uluslararası Çocuk Ve Iletişim Kongresi, Milenyum'da Çocuk Ve Iletişim, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2005

Iletişimin Çocuğa Etkisi

2. Uluslararası Çocuk Ve Iletişim Kongresi Iletişimin Çocuğa Etkisi, İstanbul, Turkey, 6 April - 08 May 2005

Çocuk Ve Televizyon Etkileşiminde Aile

1. Uluslararası Çocuk Ve Iletişim Konferansı Milenyumda Çocuk Ve Iletişim, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2003

Kişilerarası Iletişimin Temeli: Ilk Yakınlık Ve Sosyal Iletişim

Uluslararası Çocuk Ve Iletişim Konferansı `milenyumda Çocuk Ve Iletişim, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2003

Çocuk Hakları Açısından Kitle Iletişim Araçları

1. Uluslararası Çocuk Ve Iletişim Konferansı Milenyumda Çocuk Ve Iletişim, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2003

Iletişim Sertifikası Veren Özel Eğitim Kurumları

2. Ulusal Iletişim Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 May 2001 Sustainable Development

Gazi Üniversitesi Iletişim Fakültesi Öğrencilerinin Değerlendirilmesi

2. Ulusal Iletişim Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 May 2001

Artan Iletişim Araçları Ve Çocuk Gelişimi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 11. Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi, Iletişim Ve Gelişim Paneli, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2001

Anne Çocuk Kaygısı Birlikteliği

Iletişim Ortamında Birey-çocuk Sempozyomu, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 April 1999

Bir Otistik Olgunun Psikoterapi Süreci

Çocuk Ve Ergen Terapileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 February - 01 March 1997

Ergen Polikliniğine Baş Vuran Gençlerle Yapılan Iki Ayrı Etkileşim Grubunun Ortak Özellikleri

6. Ulusal Çocuk Ve Ergen Psikiyatri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 02 February 1996

Kronik Böbrek Hastası Çocuklara Grup Terapisi

5. Ulusal Çocuk Ve Ergen Psikiyatri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 02 January 1995

Books & Book Chapters

TOPLULUK İLİŞKİLERİ

in: THE PRACTICE OF PUBLIC RELATIONS, Seda Mengü Çakar, Editor, Nobel Yayınları, İstanbul, pp.273-293, 2016

Arama Motorları ve Sosyal Paylaşım Ağları Üzerinden Kullanıcı Tutumlarına Göre İnternet Reklamları

in: Yeni Medya ve Reklam, ÖZKAN A., TANDAÇGÜNEŞ N., ÖNAYDOĞAN B., Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.67-109, 2015

Kurumsal Iletişimde Halkla Ilişkiler

in: Kurumsal Iletişim Yönetimi, xxxxxxx, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, 2012

Çocukluk Çağı Gelişim Dönemlerine Göre Medya Kullanımı

in: Çocuk Hakları Ve Medya, Mustafa Ruhi Şirin, Editor, Çocuk Vakfi Yayınları, İstanbul, pp.49-89, 2011 Sustainable Development

Kavram Ve Tanım Olarak Kurumlar

in: Kurumsal Iletişim Yönetimi, xxxxxxx, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2011

Davranış Bilimleri

Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul, 2010

Halkla Ilişkiler Alanında Empatik Yaklaşımlar

in: Halkla Ilişkilerin Iletişim Öznesi: Empati, Yıldız Dilek Ertürk, Editor, Derin Yayınları, X, 2010

Etkin Kurumsal Iletişim Açısından Emniyet Teşkilatında Kurumsal Davranışın Önemi

in: Polis Ve Halkla Ilişkiler, Yıldız Dilek Ertürk, Editor, Kutup Yıldızı Yayınları, X, pp.211-235, 2010

Örgütsel Davranış Açısından Halkla Ilişkiler Ve Insan Kaynakları Yönetimi Ilişkisine Örgüt Psikolojisi Yelpazesinden Bir Bakış

in: Halkla Ilişkiler Alanına Örgütsel Davranış Yansımaları, Yıldız Dilek Ertürk, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.3-27, 2007