Arş.Gör.

Yeliz YAZAN KOÇ


İktisat Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler , Türkiye

2011 - 2014

2011 - 2014

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler , Türkiye

2006 - 2011

2006 - 2011

Lisans

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler , Uluslararası İliişkiler , Türkiye

2010 - 2010

2010 - 2010

Lisans

Pedagogical University Of Krakow, Faculty Of Humanities, Political Science, Polonya

Yaptığı Tezler

2014

2014

Yüksek Lisans

İnsan Hakları Bağlamında Avrupa Birliği'nin Yasadışı Göç Politikası: Türkiye Örneği

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2013

2013

Eğitim Yönetimi ve Planlama

IV. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi

Trakya Üniversitesi

2013

2013

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Beşinci Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği

2012

2012

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Güvenlik Akademisi

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği

2012

2012

Diğer

8. Boğaziçi Buluşması, ‘’Yeni Bir Anayasaya Doğru: Tasarılar ve Öneriler’’

Boğaziçi Üniversitesi

2010

2010

Diğer

OrtaDoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde Staj

ORSAM Staj Sertifikası

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

2019 - 2020

2019 - 2020

Diğer

Columbia University in the City of New York, School Of International And Public Affairs, Political Science

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

The Problematic of Theory-Practice in Historical Evolution of Turkish foreign Policy

Akkuş B., YAZAN Y.

France Review, ss.97-120, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Avrupa Birliği’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejileri ve Türkiye

YAZAN Y.

Leges Siyaset Bilimi Dergisi, no.1, ss.235-255, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Türk-Yunan Ege Denizi Sorunlarının Avrupa Birliği Komisyonunun ve Parlamentosunun Bakış Açıları Çerçevesinde İncelenmesi

YAZAN Y.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, no.1, ss.191-219, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2014

2014

Involuntarily Immobility of Illegal Migrants In Construction of Panopticon Europe

YAZAN Y.

6th International Conference of Political Economy, New Socioeconomic Perspectives, Social Movements and Actors, Kocaeli, Türkiye, 25 - 26 September 2014, ss.9

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Balkanlar Siyaseti

YAZAN Y.

Türkiye Kosova İlişkileri , Yürür P., Özkan A. , Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.151-189, 2017

2017

2017

Birinci Dünya Savaşı'nı Anlamak: Uluslar arası İlişkiler Teorileri Çerçevesinden Analizler

YAZAN Y.

"Tanrı'nın Eli"nin Avrupa'ya Dokunuşu (!): Büyük Savaş Çağında ABD'nin Zamansız Hegemonya Girişimi ve "Tarihin Vetosu", Gülboy B., Akkuş B., Editör, Milenyum Yayınları, İstanbul, ss.51-101, 2017

2016

2016

Turkish Migration 2016 Selected Papers

YAZAN Y.

European Union’s Irregular Migration “Paradox”: The Case of EUTurkey Readmission Agreement , Eroğlu D., Cohen Jeffrey H., Sirkeci İ., , Editör, Transnational Press London, Londra, ss.31-39, 2016

2016

2016

Latin Amerika Siyaseti Geçiş Sürecinde Başkanlık Sistemleri: Meksika-Arjantin-Brezilya-Şili

YAZAN Y.

Brezilya'nın Demokratikleşme Süreci: Gelenek ile Değişim Karnavalı , Alkan H. , Editör, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara, ss.105-147, 2016