Asst. Prof. Yeliz YAZAN KOÇ


Faculty of Economics, Department of Political Sciences International Relations

Department of International Relations

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Political Sciences International Relations

2012 - 2021

2012 - 2021

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Political Sciences International Relations

2019 - 2020

2019 - 2020

Other

Columbia University in the City of New York, School Of International And Public Affairs, Political Science

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Deputy Head of Department

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Political Sciences International Relations

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası İlişkiler

Undergraduate

Undergraduate

European Integration and EU

Undergraduate

Undergraduate

Siyasi Olaylar Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

History of Political Issues

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to International Relations

Postgraduate

Postgraduate

Doğu Asya'nın Uluslararası İlişkileri ve Güvenliği

Undergraduate

Undergraduate

Lisans Bitirme Tezi I

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası İlişkiler

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2016

2016

Eruopean Union's Irregular Migration "Paradox":The Case of Turkey-EU Readmission Agreement

Yazan Koç Y.

Turkish Migration Conference, Vienna, Austria, 12 - 15 July 2016, pp.33-34

2014

2014

Involuntarily Immobility of Illegal Migrants In Construction of Panopticon Europe

Yazan Y.

6th International Conference of Political Economy, New Socioeconomic Perspectives, Social Movements and Actors, Kocaeli, Turkey, 25 - 26 September 2014, pp.90

2012

2012

İRAN NÜKLEER PROGRAMI, MUHTEMEL SENARYOLAR VE TÜRKİYE’NİN DENGE POLİTİKASI ÇABALARI

Yazan Koç Y.

II. Bölgesel sorunlar ve Türkiye sempozyumu: ''yönetim-ticaret-siyaset'', Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 02 October 2012, pp.89-95

Books & Book Chapters

2023

2023

Deterrence and Security: Theory and Practice of Deterrence in International Security

Yazan Koç Y.

in: Security Studies: Classic to Post-Modern Approaches, Arda Özkan,Göktürk Tüysüzoğlu, Editor, Lexington Books, Lanham (MD), USA , Maryland, pp.425-447, 2023

2022

2022

Türkiye'de Kadın Cinayetleri ve Hukuksal Boyutu

Yazan Koç Y.

in: “Yüzüncü Yılında Türkiye | Tarih, Toplum, Siyaset”, Serap Yolcu Yavuz,Ünsal Yavuz, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.307-339, 2022

2021

2021

AB ve Göç

Yazan Koç Y.

in: Göç, Disiplinlerarası Bakış açısıyla, Arda Özkan,Gülşah Taşçı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.319-355, 2021

2017

2017

Türkiye Kosova İlişkileri

YAZAN Y.

in: Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Balkanlar Siyaseti, Yürür P., Özkan A. , Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.151-189, 2017

2017

2017

"Tanrı'nın Eli"nin Avrupa'ya Dokunuşu (!): Büyük Savaş Çağında ABD'nin Zamansız Hegemonya Girişimi ve "Tarihin Vetosu"

YAZAN Y.

in: Birinci Dünya Savaşı'nı Anlamak: Uluslar arası İlişkiler Teorileri Çerçevesinden Analizler, Gülboy B., Akkuş B., Editor, Milenyum Yayınları, İstanbul, pp.51-101, 2017

2016

2016

European Union’s Irregular Migration “Paradox”: The Case of EUTurkey Readmission Agreement

YAZAN Y.

in: Turkish Migration 2016 Selected Papers, Eroğlu D., Cohen Jeffrey H., Sirkeci İ., , Editor, Transnational Press London, Londra, pp.31-39, 2016

2016

2016

Brezilya'nın Demokratikleşme Süreci: Gelenek ile Değişim Karnavalı

YAZAN Y.

in: Latin Amerika Siyaseti Geçiş Sürecinde Başkanlık Sistemleri: Meksika-Arjantin-Brezilya-Şili, Alkan H. , Editor, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara, pp.105-147, 2016


Scholarships

2019 - 2020

2019 - 2020

TÜBİTAK2214a

TUBITAK