Eğitim Bilgileri

Doktora, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi / Sağlık Bilimleri, Farmasötik Botanik, Türkiye 2007 - 2013
Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi / Sağlık Bilimleri, Farmasötik Botanik, Türkiye 2004 - 2007
Lisans, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye 2000 - 2004

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, Polygonatum Mill., Paris L. ve Veratrum L. Cinsleri Üzerinde Farmasötik Botanik Araştırmalar, İstanbul Üniversitesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, 2013
Yüksek Lisans, Kürecik Bucağı'nda (Akçadağ/Malatya) Etnobotanik Bir Çalışma, İstanbul Üniversitesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, 2007

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Temel Bilimleri, Meslek Bilimleri, Farmakognozi, Tarımsal Bilimler, Ziraat, Bitki Koruma, Fitopatoloji, Herboloji, Yaşam Bilimleri, Bitki Biyolojisi, Bitki Anatomisi, Bitki Histolojisi ve Sitolojisi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, 2020 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü, 2018 - 2020
Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü, 2016 - 2018
Araştırma Görevlisi Dr., İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, 2013 - 2016
Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, 2005 - 2013

Akademik İdari Deneyim

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, 2017 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

TEMEL ECZACILIK KURULU III, Lisans, 2020 - 2021
TEMEL ECZACILIK KURULU IV, Lisans, 2020 - 2021
Kozmetikte Kullanılan Bitkiler, Doktora, 2020 - 2021
Etnoboanik, Lisans, 2020 - 2021
Plants Used in Cosmetics, Lisans, 2020 - 2021
Kozmetikle Kullanılan Bitkiler, Lisans, 2020 - 2021
Plant morphology, Lisans, 2020 - 2021
Pharmaceutical Botany, Lisans, 2019 - 2020
ENDUSTRİ ECZACILIĞI KURULU I , Lisans, 2019 - 2020
Bitki Anatomisine Giriş, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Ekonomik Değeri Olan Bitkiler, Lisans, 2020 - 2021
Etnobotanik, Lisans, 2019 - 2020
Herbaryum Hazırlama Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Kozmetikte Kullanılan Bitkiler, Doktora, 2020 - 2021
Plant Used In Cosmetics, Lisans, 2019 - 2020
ENDUSTRİ ECZACILIĞI KURULU III , Lisans, 2019 - 2020
ECZANELERDE BİTKİLERİN GÜVENLİ KULLANIMI, Lisans, 2020 - 2021
SAĞLIKLI BESLENMEDE BİTKİLER, Lisans, 2019 - 2020
Herbaryum Hazırlama Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Bitki Sistematiği, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Etnobotanik, Lisans, 2018 - 2019
Pharmaceutical Botany, Lisans, 2018 - 2019
Kozmetikte Kullanılan Bitkiler, Doktora, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Bitki Anatomisine Giriş, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Eczanelerde Bitkilerin Güvenli Kullanımı, Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Bitki Morfolojisi, Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Etnobotanik, Lisans, 2016 - 2017
Bitki Anatomisi, Doktora, 2017 - 2018
Farmasötik Botanik, Lisans, 2016 - 2017

Yönetilen Tezler

YEŞİL Y., Türkiye'de Yetişen Bazı Althaea L. Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Açıdan İncelemeler, Yüksek Lisans, H.Baysın(Öğrenci), 2020
YEŞİL Y., Türkiye'de Yetişen Bazı Nonea Medik. (Boraginaceae) Türleri Üzerinde Anatomik Çalışmaları, Yüksek Lisans, S.Özliman(Öğrenci), 2019

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Ocak, 2021
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Dicle Üniversitesi, Nisan, 2017

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

YEŞİL CANTÜRK Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yeşilli İlçesinde (Mardin) Geleneksel Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkilerin Araştırılması ve Mardin'de Yetişen Bazı Endemik Türlerin taksonomisi, 2020 - Devam Ediyor
YEŞİL Y., TÜBİTAK Projesi, Chaerophyllum bulbosum’xxun Biyoaktif Bilesiklerinin Izolasyonu Ve Yapılarının Aydınlatılması, 2018 - Devam Ediyor
YEŞİL CANTÜRK Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hasankeyf (Batman) İlçesinde etnobotanik Bir Araştırma, 2017 - 2020
YEŞİL CANTÜRK Y., ÖZCAN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye’de Yetişen Polygonatum orientale Desf. örneklerinin Popülasyon Genetiğinin Araştırılması ve Şüpheli Örneklerin Doğadan Toplanması, 2015 - 2018
ŞEN UTSUKARÇİ B., AKALIN URUŞAK E., YEŞİL Y., YAZICI TÜTÜNİŞ S., ÖZHAN G., GÜRDAL ABAMOR M. B. , ŞATANA D., TAN N., TÜBİTAK Projesi, “Anadolu’da Yetişen Salvia Türlerinin Antimikrobiyal Aktivite Açısından Değerlendirilmesi”, 2014 - 2018
YEŞİL CANTÜRK Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiyede kozmetik amaç ile kullanılan bitkiler, 2016 - 2017
YEŞİL CANTÜRK Y., BOĞA M., MATARACI KARA E., ERTAŞ A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye'nin Nonea Medicus (Boraginaceae) türleri Üzerinde Taksonomik ve Farmasötik Botanik Araştırmalar, 2014 - 2017
YAZICI TÜTÜNİŞ S., TAN N., DEMİRCİ B., TAN E., YEŞİL Y., DEMİRCİ B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Composition and Antibacterial Activity of Essential Oils of Endemic Varieties of Salvia sericeotomentosa, 2016 - 2016
GÜRDAL ABAMOR M. B. , AKALIN URUŞAK E., YEŞİL Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Salvia potentillifolia ve Salvia nydeggeri türlerinin anatomik özellikleri, 2016 - 2016
YEŞİL CANTÜRK Y., AKALIN URUŞAK E., AKPULAT H. A. , VURAL C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiyedeki Pimpinella Cinsinin Mikromorfolojileri (Fruit micromorphology of genus Pimpinella L in Turkey), 2016 - 2016
YEŞİL CANTÜRK Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye'de yetişen Armeria Willd. cinsi Üzerine Filogenetik Çalışmalar, 2015 - 2016
YEŞİL Y., Desteklenmiş Diğer Projeler, Türkiye'de yetişen Armeria Willd. cinsi Üzerine Filogenetik Çalışmalar (The phylogenetic Studies about The Genus Armeria Willd. in Turkey), 2015 - 2016
YEŞİL CANTÜRK Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kürecik Bucağında halk arasında kullanılan bazı bitkilerin ve bilgilerin toplanması ve detaylı fotoğraflarının çekilmesi, 2014 - 2016
YEŞİL Y., YILMAZ ÖZDEN T., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Onopordum polycephalum ve Onopordum carduchorum bitkilerinin fenolik içeriğinin belirlenmesi, yağ asidi analizi, uçucu yağ bileşimi, ağır metal analizi, antioksidan, antimikrobiyal, antikolinesteraz ve lipid peroksidayonu etkisinin araştırılması., 2013 - 2016
YEŞİL Y., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Thymus convolutus ve Thymus cariensis bitkilerinin sekonder metabolitlerinin belirlenmesi, uçucu yağ bileşimi, antioksidan, antimikrobiyal ve antikolinesteraz aktivitelerinin araştırılması, 2013 - 2016
YEŞİL Y., AB Destekli Diğer Projeler, Molecular insights into the eastern boundaries of the reticulated genus Armeria (Plumbaginaceae), 2015 - 2015
KÖSESAKAL T., YEŞİL Y., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Ucuz, Organik ve Alternatif Tavuk Yemi, 2014 - 2015
YEŞİL CANTÜRK Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye? de Polygonatum Miller Cinsinin Farmasötik Botanik Açıdan Değerlendirilmesi, 2014 - 2014
YEŞİL CANTÜRK Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Karyotype analysis of Polygonatum species (Asparagaceae) in Turkey, 2013 - 2013

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, Editörler Kurulu Üyesi, 2020 - Devam Ediyor

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

OPTIMA - Organisation for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area, Üye, 2016 - Devam Ediyor
Flora Araştırmaları Derneği, Üye, 2015 - Devam Ediyor , Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

The Real Jardín Botánico Molecular Systematics Laboratory, Real Jardín Botánico (CSIC), Spain, http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=386&tipo=cientifico&cod=71&len=en, 2015 - 2016

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

XVI. OPTIMA (Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area), Katılımcı, Athens, Yunanistan, 2019
2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017), Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2017
10th Aegean Analytical Chemistry Days, Katılımcı, Çanakkale, Türkiye, 2016
22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), Katılımcı, Trabzon, Türkiye, 2016
XV. OPTIMA (Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area) Meeting, Katılımcı, Montpellier, Fransa, 2016
3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2016
XIV.Ulusal Spektroskopi Kongresi, Katılımcı, Elazığ, Türkiye, 2015
11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2015
8th International Apiales Symposium, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2014
21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Katılımcı, Nevşehir, Türkiye, 2014
2. İlaç Kimyası Kongresi (Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu), Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2014
11th International Ethnobotany Symposio, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2013
XIV. OPTIMA (Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area) Meeting, Katılımcı, Palermo, İtalya, 2013
44thWorld Chemistry Congress, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2013
The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID), Katılımcı, Tirana, Arnavutluk, 2013
20. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2012
19. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Katılımcı, Mersin, Türkiye, 2010
8th European Paleobotany-Palynology Conference, Katılımcı, Budapeşte, Macaristan, 2010
5th Balkan Botanical Congress, Katılımcı, Belgrat, Sırbistan Ve Karadağ, 2009
27th Meeting of Dyes in History and Archaeology, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2008
XVII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2007
7. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Katılımcı, Malatya, Türkiye, 2007
International Symposium 7th Plant Life of South West Asia, Katılımcı, Eskişehir, Türkiye, 2007
XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2006

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):176
h-indeksi (WOS):7

Ödüller

YEŞİL Y., Poster Yarışması Bilimsel Teşvik ödülü, 19.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT) Bilimsel Kurulu, Ekim 2010