Eğitim Bilgileri

Doktora, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Türkiye 2003 - 2008
Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Türkiye 2000 - 2003
Lisans, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Türkiye 1996 - 2000

Yabancı Diller

Almanca, C1 İleri
İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Alman Ulusçuluğunun Dil Merkezli İnşası: Düşünsel Bir Model Olarak Alman Ulusçuluğuna Dışarıdan Bir Bakış, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, 2008
Yüksek Lisans, Michael Roes’ün ‘Leeres Viertel’ Adlı Romanında Oryantalizm Eleştirisi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, 2003

Araştırma Alanları

Mütercim-Tercümanlık

Akademik İdari Deneyim

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İstanbul Okan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü, 2009 - 2014

Verdiği Dersler

Çeviri Amaçlı Metin Çözülemesi 2, Lisans, 2020 - 2021
Yazınsal Metinler 1, Lisans, 2021 - 2022
Çeviri Değerlendirme, Lisans, 2021 - 2022
Çağdaş Türk Yazını, Lisans, 2021 - 2022
Yazınsal Metinler 2, Lisans, 2020 - 2021
Metin Yazarlığı, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
Çeviri Öğretim Yöntemleri, Doktora, 2021 - 2022
Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi 1, Lisans, 2021 - 2022
Çağdaş Alman Yazını, Lisans, 2020 - 2021
Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi 2, Lisans, 2019 - 2020
Alman Kültürü ve Düşüncesi, Lisans, 2019 - 2020
Öğrenci Grup Projesi 1, Lisans, 2020 - 2021
Yazılı Çeviri Becerileri 1, Lisans, 2020 - 2021
Çeviri Yayıncılığı, Lisans, 2019 - 2020
Çeviri Eleştirisi, Lisans, 2019 - 2020
Öğrenci Grup Projesi 1, Lisans, 2020 - 2021
Yazılı Çeviri Becerileri 2, Lisans, 2019 - 2020
Çağdaş Türk Yazını, Lisans, 2020 - 2021
Çağdaş Alman Kültürü ve Düşüncesi, Lisans, 2018 - 2019
Diliçi Çeviri, Lisans, 2019 - 2020
Yazınsal Metinler 1, Lisans, 2019 - 2020
Sözlü Dil Edinci 1, Lisans, 2019 - 2020

Yönetilen Tezler

Tükel Kanra Y. S. , xx, Doktora, Z.Şahincan(Öğrenci), Devam Ediyor
Tükel Kanra Y. S. , GRİMM MASALLARININ TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİN ANTOİNE BERMAN'IN ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ MODELİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI, Yüksek Lisans, A.Atabey(Öğrenci), Devam Ediyor
Tükel Kanra Y. S. , Margaret Atwood’un The Handmaid’s Tale’indeki Kavramların Çevirisi, Yüksek Lisans, E.Akyıldız(Öğrenci), Devam Ediyor
Tükel Kanra Y. S. , xx, Doktora, M.KILIÇ(Öğrenci), Devam Ediyor
Tükel Kanra Y. S. , "Türkiye'deki Sağlık Çevirmenlerinin Rol Belirsizliği ve Rol Çalışması: Antalya, Ankara İstanbulda Bulunan Sağlık Çevirmenlerinin Erving Goffman'ın Rol Modeli Eşliğinde incelenmesi", Yüksek Lisans, M.Güzel(Öğrenci), Devam Ediyor
Tükel Kanra Y. S. , GÖRSEL-İŞİTSEL METİNLERDE KÜLTÜRE ÖZGÜ GÖNDERMELERİN ÇEVİRİSİ VE ÇEVİRİ İŞLEMLERİ – MADAGASCAR SERİSİNİN İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, R.Koç(Öğrenci), 2018

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), İstanbul Üniversitesi, Ekim, 2021
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2020
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2017
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), İstanbul Üniversitesi, Mart, 2016
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Okan Üniversitesi, Aralık, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Okan Üniversitesi, Nisan, 2014
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Okan Üniversitesi, Nisan, 2014
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Okan Üniversitesi, Nisan, 2014
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Okan Üniversitesi, Ocak, 2014
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Okan Üniversitesi, Nisan, 2013
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Okan Üniversitesi, Nisan, 2013
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Üniversitesi, Nisan, 2010

Verdiği Kurs ve Eğitimler

Tükel Kanra Y. S. , Everest Yayınları ile İşbirliği Çerçevesinde Almanca Editörlük ve Çevirmenlik Atölyesi (15 Şubat -1Mart 2021), 2021 - 2021

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diğer Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

İÜ Çeviribilim Dergisi, Yardımcı Editör, 2021 - Devam Ediyor

Davetli Konuşmalar

Çeviri ve Editörlük II, Seminer, Yapı Kredi Yayınları, Türkiye, Nisan 2013