Assoc. Prof. Kübra YETİŞ ŞAMLI


Faculty of Law, Private Law Department

Deniz Hukuku Ana Bilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Commercial Law

Metrics

Publication

21

Project

1

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2006 - 2012

2006 - 2012

Doctorate

Istanbul University, Hukuk Fakültesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Turkey

2004 - 2006

2004 - 2006

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk

2006

2006

Postgraduate

Uluslararası Kara, Hava ve Deniz Yolu İle Eşya Taşımalarında Taşıyıcının / Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

C1 Advanced

C1 Advanced

German

Certificates, Courses and Trainings

2015

2015

İstanbul Süreci Eğiticiler Buluşması Modül 1: Eğitimde Etkileşim ve Katılımın Güçlendirilmesi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Commercial Law

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

2013 - 2018

2013 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Hava Taşıma Hukuku

Doctorate

Doctorate

Türk Ticaret Kanunu'nda Sorumluluk Sigortaları

Doctorate

Doctorate

Uluslararası Taşımalarda Taşıyıcının / Taşıyanın Sorumluluğu

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2005

2005

Birden Çok Sigorta

Yetiş Şamlı K.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MECMUASI , vol.LXIII, pp.305-321, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Evaluation of the Provisions of the TCC Regarding the Negotiation and Conclusion Phases of the Insurance Contract with Respect to General Principles of the Contract Law

Yetiş Şamlı K.

Jean Monnet Module ‘Harmonisation of the Principles of Insurance Law in Europe’ (HOPINEU) International Symposium Contextualising Insurance Contracts: Interactions with Various Fields of Law, 28 January - 04 March 2021, pp.55-57

2020

2020

Sigorta Tüketicisinin Korunması

Yetiş Şamlı K.

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020, pp.303-311

Books & Book Chapters

2023

2023

Yargıtay Kararları ışığında Zorunlu Deprem Sigortasına İlişkin Bazı Sorunlar

Yetiş Şamlı K.

in: Sorumluluk Hukuku Sempozyumu-II Bildiri Kitabı, Prof. Dr. Tufan Öğüz,Ar. Gör. Kerem Öz, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.97-144, 2023

2020

2020

Zarar Sigortalarında Teminat Kapsamındaki Rizikoların Belirlenmesine İlişkin Bazı Sorunlar

Yetiş Şamlı K.

in: Prof. Dr. Rayegân Kender'e Saygı Günü: Sigorta Genel Sartlarının Düzenlenmesi, Denetlenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar Sempozyumu, Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.91-127, 2020

2018

2018

Zarar Sigortalarında Sigorta Ettirenin / Sigortalının Rizikonun Gerçekleşmesine Bağlı Görevleri

Yetiş Şamlı K.

in: Sigorta Hukuku Sempozyumları, Prof. Dr. Samim Ünan,Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.557-590, 2018

2013

2013

Bibliyografya

Sevinç Kuyucu A., Yetiş Şamlı K., Taşkın M., Kula Değirmenci N.

in: Yeni Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları, Prof. Dr. Kerim ATAMER Doç. Dr. Cüneyt SÜZEL, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.757-934, 2013

2012

2012

General Introduction, Transport by Rail

Yetiş Şamlı K.

in: Transport Law in Turkey, Atamer K., Damar D., Editor, Wolters Kluwer, Arnhem, pp.31-37, 2012

2007

2007

Gencon 1976 ve Gencon 1994 Çarterpartilerinde Taşıyanın Sorumluluğu

Yetiş Şamlı K.

in: Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'e Armağan, Prof. Dr. Ömer Teoman, Editor, Vedat, İstanbul, pp.997-1023, 2007

2007

2007

Amerikan ve İngiliz Hukuklarında Lahey Kuralları Çerçevesinde Sınırlı Sorumluluk Bakımından Yükün İzinsiz Olarak Güverteye Yüklenmesi

Yetiş Şamlı K.

in: Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegân Kender'e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, , Prof. Dr. Samim Ünan,Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu, Editor, Çizgi, İstanbul, pp.1031-1039, 2007

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2016 - Continues

2016 - Continues

Sigorta Hukuku Türk Derneği

Member

2016 - Continues

2016 - Continues

Deniz Hukuku Derneği

MemberInvited Talks

July 2022

July 2022

Gemi Mülkiyetinin Hukuki İşlem Yoluyla Kazanılması

Conference

Piri Reis Üniversitesi-Turkey

November 2019

November 2019

II. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi

Seminar

Hacettepe Üniversitesi-Turkey

February 2018

February 2018

Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu

Seminar

Sigorta Hukuku Türk Derneği-Turkey

March 2017

March 2017

Deniz Ticaret Hukuku Bölge Adliye Çalıştayı

Workshop

Adalet Bakanlığı-Turkey

June 2015

June 2015

CMI Colloquium 2015

Seminar

Comite Maritime Organization-Turkey

March 2012

March 2012

Milletlerarası Taşıma Hukukunda ve Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Pervasızca Hareket (Wilful Misconduct) Kusuru

Seminar

Deniz Hukuku Derneği-Turkey

Scholarships

2010 - 2010

2010 - 2010

Doktora Yurtdışı Araştırma Bursu

Foundation

2009 - 2009

2009 - 2009

2214-Yurtdışı Araştırma Burs Programı

TUBITAK