Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Frequency of antiseptic resistance genes in clinical staphycocci and enterococci isolates in Turkey

ANTIMICROBIAL RESISTANCE AND INFECTION CONTROL, cilt.6, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Handwashing frequencies in an intensive care unit

JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION, cilt.50, ss.36-41, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diş PROTEZ TEMiZLiK ÜRÜNLERiNiN BAKTERiYOLOJiK AKTiViTELERiNiN ARAŞTIRILMASI

Atatürk üniversitesi Diş Hek. Fak.dergisi, cilt.25, ss.47-53, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vankomisine Dirençli Enterokokların İzolasyonunda Değişik Besiyerlerinin Araştırılması

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.41, no.4, ss.162-167, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Glokom Hastalarında Sıklıkla Görülen Streptokok Endoftalmilerine, Kirpik ve Konjonktiva Florası - Özgün Araştırma

TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, cilt.40, no.1, ss.4-7, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzun Süreli Antiglokomatöz Damla Kullanımının Konjonktiva ve Kirpik Florası Üzerine Etkisi

Glokom-Katarakt (Glo-Kat) Derg, cilt.2, no.4, ss.251-253, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

,” Çeşitli dezenfektan ve antiseptik maddelerin antibakteriyel etkinliğinin araştırılması

ANKEM, cilt.18, no.4, ss.220-223, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir hastanenin çeşitli birimlerine ait su dağıtım sistemlerinden izole edilen mikroorganizmalar’’,

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.34, no.1, ss.56-61, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pseudomonas ve Enterobacter suşlarında klorheksidin glukonat direnci”

ANKEM, cilt.11, no.1, ss.65-69, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iudis/article/view/1023020210/1023019078

ANKEM, cilt.7, no.4, ss.306-312, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerrahi Travma ve bakteriyal Translokasyonu

KOLON VE REKTUM HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.1, no.1, ss.174-178, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Legionella spp. in the water system of Istanbul Faculty of Medicine

10th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, İsveç, cilt.1, no.1, ss.217

A pilot study on the bacteriological activity of a nanotechnological product ‘’Bacoban’’: Disinfection of inuse stethoscopes

XII International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (IUMS), İstanbul, Türkiye, cilt.1, no.1, ss.418

Susceptibility of Enterococcus strains to high level amnoglycosides, and heavy metals.

3.rd Congress of European Microbiologist.FEMS, İsveç, cilt.1, no.1, ss.10

Çeşitli dezenfektan ve antiseptik maddelerin aktivitelerinin incelenmesi

1.Türk Hastane İnfeksiyou Kongresi, İstanbul, Türkiye, cilt.1, no.1, ss.166

Çeşitli dezenfektan maddeler için kullanım rehberi”,

1.Türk Hastane İnfeksiyonu Kongresi, İstanbul, Türkiye, cilt.1, no.1, ss.165

The bacteriologic analysis and the effect of sulbactam-cefoperazone in the treatment of the chronic suppurative otitis media’’

3.rd Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Socities (EUFOS), Macaristan, cilt.1, no.1, ss.485

Otoklav ünitelerinin Teknik ve Biyolojik Performans Analizleri

IPTekno11 Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "BİOMUT 2011 16.Biomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Antalya, Türkiye, cilt.1, no.1, ss.288

Contamination of oxygen humidifier water reservoirs in an university hospital in Istanbul-Turkey”

3.rd Balkan Conferance of Microbiology, İstanbul, Türkiye, cilt.1, no.1, ss.525

Kitap & Kitap Bölümleri

Pediatri’de kök hücre transplantasyonu ve Etik/Deontoloji

Kemik İliği Transplantasyon (KİT) hastalarında görülen hastane infeksiyonları ve önleme yolları, gÜNDÜZ gEDİKOĞLU, Editör, Gül Matbası, İstanbul, ss.368-380, 2006

Diğer Yayınlar