Antimikrobiyal Madde İçeren Yenilebilir Filmlerin Dumanlanmış Balığın Kalitesine Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: Selin Akçay

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Nuray ERKAN ÖZDEN