Galaksimizdeki Kalın Diskin Metal Bolluğu Gradyentinin İncelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Sabiha Tunçel Güçtekin

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Selçuk BİLİR