Amatör Olta Balıkçılığında Çapari ve Hafif Olta Takımlarının (LRF) Av Etkinliğinin Karşılaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Murat PEKSU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Firdes Saadet KARAKULAK