“Bireylerin Gazete Okuma Alışkanlıkları Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımına Göre Okuyucu Davranışları, Tercihleri ve Nedenleri Üzerine Bir Uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Anadolu Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2007

Student: Fatih Bayram

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ali Murat VURAL