Seyfuddin El-Âmidî'nin Dekâiku'l-Hakâik Fi'l-Mantık adlı eserinin tercüme tahkik ve değerlendirmesi


Öğrenci: ŞEREFETTİN ADSOY

Danışman: İbrahim Çapak