Ağır Metallerle Kirletilmiş Topraklarda Yetişen Bazı Tıbbi Bitkilerde Mikoriza Uygulamalarının Ekofizyolojik Etkileri


Öğrenci: Seda Karadağ Kılınç

Danışman: Gülriz Bayçu