Okulofaringodistal miyopati hastalarında akciğer fonksiyonları ve uyku ile ilişkili solunumsal bozukluklar


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: Ufuk Memiş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ESEN KIYAN