Türkiye’nin Tanıtımında İstanbul Tarihi Yarımadadaki Kültür Varlıklarının Yeri


Öğrenci: Nihan ATEIGA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Murat ÖZGEN