TEMPORAL LOP KAYNAKLI KOMPLEKS PARSİYEL NÖBETİ OLAN OLGULARDA KOGNİTİF TESTLERİN EEG ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BU SONUÇLARIN KLİNİK PRATİKTEKİ ÖNEMİ


Öğrenci: ASİSTAN DR İSMAİL KÜÇÜKALİ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): DURSUN KIRBAŞ