Dobutamin Teknesyum-99m-Tetrofosmin SPECT Miyokard Perfüzyon Sintigrafisinin Koroner Arter Hastalığındaki Yeri


Öğrenci: Dr. Cumhur Heper

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Seher Nilgün ÜNAL