Viscum album Ekstresinin C6 Sıçan Glioma Hücrelerinde Stres Proteinlerinin Anlatımı Üzerine Etkisi


Öğrenci: Evren Önay Uçar

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Emine Şeküre Nazlı ARDA