Ahmed b. Süleyman el-Halidi'nin Kifayetü'l-Mübtedi et-Tahkik fi Fenni İlmi'l-Mantık adlı eserinin tercüme, tahkik ve değerlendirmesi


Öğrenci: muharrem özkaya

Danışman: İbrahim Çapak