OKULLARIN TEOG SINAVI BAŞARI SIRALAMALARI: TOPSİS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEM UYGULAMASI


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: ENGİN KARAMAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HALİM KAZAN