Avülse Dişlerde Splint Uygulamasının Kanıta Dayalı Değerlendirilmesi


Öğrenci: Merva Ergün

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Figen SEYMEN