Sıçanlarda gentamisin ile oluşturulmuş böbrek hasarında hemoksijenaz-1'in rolü


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Esra Aycan Üestyol

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Seldağ BEKPINAR