Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarında Politik Risk ve Türk İlaç Sektöründe Politik Riskin Değerlendirilmesi


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Sisyasal Bölümü, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: Pınar TUNALI

Consultant: Selim Yazıcı