Turizmde Tanıtım politikaları ve Pazarlama Stratejilerinin Marka Kent Olmadaki Önemi: İstanbul Örneği


Öğrenci: Özge Çatak

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Suna MUĞAN ERTUĞRAL