Obez kadınlarda HDL'nin oksidasyona karşı koruyuculuğunun değerlendirilmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: Pınar Çetinalp Demircan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Seldağ BEKPINAR