İstanbul Haliç'te sedimentasyon hızı ile radyoaktif ve metal kirliliğinin pb-210 yöntemi kullanılarak tarihlenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Furkan Gözel

Danışman: Önder Kılıç