Genetiği Değiştirilmiş Soya Ürünlerinde Event-Spesifik Polimeraz Zincir Reaksiyonu Belirleme Metodlarının Validasyonu


Öğrenci: Barbaros Mülayim

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gül ÖZ