İnsan Elinin Pozisyon ve Kuvvetlerinin Kestirimi Amacıyla EMG Sinyallerinin Sınıflandırılması


Öğrenci: Rahime Yılmaz

Eş Danışman: YUNUS ZİYA ARSLAN