Sınır ve Duvar Kavramlarının 21.Yüzyıl Kitle İletişimde Yeniden Tartışılması ve Anime Kültüründeki Bir Yansıma Olarak ‘Attack on Titan-Titana Saldırı’ Filmi Üzerinden Bir Analiz


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Büşra Nur Dural

Consultant: Ali Murat Vural