Terkos Gölü (İstanbul) Sucul Ekosisteminde Yetişen Bazı Makrofitlerde Fitoremediasyonun Araştırılması


Öğrenci: Ayşe İrem Aktürk

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülriz Bayçu

Eş Danışman: Majeti Narashima Vara Prasad