METOLAZONE MOLEKÜLÜNÜN YAPISAL PARAMETRELERİNİN VE TİTREŞİMSEL ÖZELLİKLERİNİN DENEYSEL VE TEORİK YÖNTEMLERLE ANALİZİ


Öğrenci: YASEMİN ŞALE

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yasemin AKKAYA