Alkol ile uyarılan gastrik lezyon oluşumunda nitrik oksidin rolü


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1997

Öğrenci: Rivaze Bulut

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Seldağ BEKPINAR