1876-1923 yılları arasında İstanbul'daki kütüphane imtiyaz sahipleri, kütüphaneleri ve katalogları


Öğrenci: Fatma Nur Uçar

Danışman: Mehmet Canatar