Yabani ve Transgenik Oryza sativa L. Bitkisinde Fotosentetik Parametreler ve AGPaz Enzim Aktivitelerinin Karşılaştırmalı Analizi


Öğrenci: Kayhan Derecik

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gül ÖZ