ÜRÜN PAZARLAMA VE DAĞITIMINDA OPTİMİZASYON PLANLAMA METODLARI: BİR SAĞLIK İŞLETMESİNDE UYGULANMASI


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: SEDAT BİRGÜL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HALİM KAZAN